acıtmalı : sif. Acıtma vurulmuş, acıtma qatılmış, acıtması olan. Acıtmalı xəmir.