acıyonca : is. bot. Çəmənlərdə, meşə kənarlarında bitən çoxillik bitki.