acdırma : “Acdırmaq”dan f.is.
açdırma 2: “Açdırmaq”dan f.is.