acdırmaq : icb. Acmasına səbəb olmaq, aclıq hissi oyatmaq. Yol adamı acdırır.
açdırmaq 2: icb. Açmağa məcbur etmək. Alınan məktubu anası güc ilə Rüxsarəyə açdırdı. S.Rəhimo