adıgey : is. Şimali Qafqazda xalq adı. Adıgeylərin xalq poeziyası.