adamaoxşamazlıq : is. Çirkinlik, eybəcərlik, biçimsizlik, bədləkərlik.