adaq : is. məh. Uşağın ilk addımı, ilk yerişi. _Adaq durmaq – ayaq üstə durmaq (uşaq haqqında). Adaq yerimək – təzəcə yeriməyə başlamaq. adaq-adaq zərf dan. Yavaş-yavaş, addımaddım.
adaq 2: bax adax._Adaq eləmək – bax adaxlamaq.