adekvat : sif. [lat.] Eyni, uyğun, mütabiq. Adekvat cisim və hadisələr.