advokat : is. [lat.] hüq. Məhkəmədə bir tərəfə xidmət göstərən hüquqşünas. bax vəkil 2-ci mənada. Sat var-yoxunu, advokata ver neçə xələt; Puç ol hələ-həlbət. M.Ə.Sabir. Çox yazmaq yazıçı peşəsidir, çox kitab oxumaq bikar advokatların və dərin həkimlərin sənətidir. C.Məmmədquluzadə. Advokat Əlabbas bəy kabinəsində əyləşib çay içirdi. Ə.Haqverdiyev.