ağappaq : sif. Tamamilə ağ, lap ağ. Ağappaq qar kimi. Ağappaq süd kimi. Ağappaq köynək. Ağappaq süfrə. – Ağappaq yollardan elə bil bu an; Ağ mərcan taxıbdır dağlar boynuna. B.Vahabzadə. Bacadan burulaburula qalxır; təzə qar kimi ağappaq tüstü. R.Rza.// Zərf mənasında. Artıq Ay ağappaq ağarıb sönməkdə idi. S.Rəhman. Əfruz bacı ağappaq ağarmışdı. S.Rəhimov.