agentlik : is.
1. Mərkəzi bir idarə və ya müəssisənin yerlərdə olan şöbəsi, nümayəndəliyi, müvəkkilliyi. Dövlət bankı agentliyi. Sığorta idarəsi agentliyi.
2. Qəzetlər üçün məlumat toplamaqla məşğul olan idarə. Teleqraf agentliyi (öz müxbirləri vasitəsilə qəzetlərə teleqraf xəbərləri verən idarə