ahəngləndirmək : f. Ahəngə salmaq, müəyyən ahəngə tabe etmək; səsləri və s.- ni bir-birinə uyğunlaşdırmaq.