akrobatlıq : is. Akrobatın işi, sənəti, məharəti; canbazlıq.