aksiya : [fr.] iq. Səhm (aksioner şirkətin üzvlərinə verilən qiymətli kağız). Aksiyaların birjada ucuzlaşdığını Aslan bəy öyrənmişdi. A.Şaiq.
aksiya 2: is. [lat.] Müəyyən iqtisadi və ya siyasi məqsədlə hərəkat.