aktiv : [lat.]
1. Partiya təşkilatının və ya başqa ictimai təşkilatın ən fəal hissəsi. Partiya aktivi. Həmkarlar ittifaqı aktivi.
2. Sif. mənasında. Fəal. Bizim dərnəyin aktiv üzvü. // Güclü, təsirli. Aktiv müqavimət. ◊ Aktiv lüğət (söz) ehtiyatı dilç. – danışanın tamamilə başa düşdüyü və həmişə işlətdiyi sözlər. Aktiv seçki hüququ – seçmək hüququ.
aktiv 2: [lat.] mal. Mühasibatda: balansın, müəyyən tarixdə müəssisə, ya idarənin mövcud olan bütün qiymətli şeylərindən və ya borc tələblərindən ibarət olan hissəsi (passiv əksi).