alçalmaq : f.
1. Aşağı düşmək, gödəlmək, boyu qısalmaq. Çayın kənarı seldən alçalmışdır. // Enmək, aşağı salınmaq. Əziz qonaq pilləkənlərdən qalxdıqca onun intizarında duran başlar da alçalırdı. M.S.Ordubadi.
2. Azalmaq, zəifləmək, düşmək. Səsi alçalmaq. Motorun səsi gah alçalır, gah güclənir. Çayda suyun səviyyəsi alçalmışdır. – Burada, öz-özü ilə danışırmış kimi, qadının səsi alçaldı. Ə.Əbülhəsən.
3. məc. Rütbədə, vəzifədə kiçilmək, hörmətdən, nüfuzdan düşmək.
4. Özünü alçaltmaq, yaltaqlanmaq, izzətinəfsini itirmək. Alçala-alçala yüksələnlər; Yüksələ-yüksələ alçalanlar gördüm. B.Vahabzadə.