alınma :
1.Alınmaq”dan f.is.
2. is. Satın alınmış şey.
3. sif. Başqa dillərdən alınmış. Dilin lüğət tərkibindəki alınma sözlər.