alınmazlıq : is. Alınması, ələ keçirilməsi mümkün olmama; yenilməzlik.