alacalanmaq : f. Ala-bula rəng almaq, ala-bula olmaq, rəngarəng olmaq. _ Gözü alacalanmaq – gözü pər-pər çalmaq, alabula görmək. Bu nədir? Yerdə də mahtabmı yanır; Yoxsa gözlərimmi alacalanır? S.Vurğun. Verdiyevin gözü alacalandı, dili söz tutmadı. Mir Cəlal. Bayram ayağa durub qapıya tərəf getmək istədi. Başı hərlənib gözləri alacalandı. M.Hüseyn.