alalanmaq : f.
1. İri açılmaq (gözlər haqqında). Yenə can almağa xəyalınmı var? Məstana gözlərin alalanıbdır. M.P.Vaqif.
2. Dən düşmək. Feyzullanın da saqqalı alalanıbdır. Q.Zakir.