aldanmaq : f.
1. Hiyləyə uymaq, yalan vədlərə uymaq, yalan sözü doğru saymaq, başdan çıxmaq. Aldanmaram ki, doğrudur ayinin, ey əmu; Kəssin məni həqiqi isə dinin, ey əmu! M.Ə.Sabir.
2. Ümidi boşa çıxmaq, yanılmaq. Öz fikrimdə aldandım.