alimcəsinə : zərf Alimə yaraşan bir tərzdə, bir alim kimi.