allahlıq : is. məc. dan. Hökmranlıq, hakimlik, özbaşınalıq. [Safo:] Bu gödək adamlar da gündə üç dəfə allahlıq iddiasına düşürlər. S.Rəhimov. _ Allahlıq etmək – hökmranlıq etmək, hökm sürmək, başlıbaşınalıq etmək.