allahpərəst : is. [ər. Allah və fars. pərəst] Allaha inanan, Allaha sitayiş edən; dindar.