allahpərəstlik : is. Allaha inanma, Allaha sitayiş etmə; dindarlıq.