altağız : is. zool. Çəki balıqlarının çayların dibində yaşayan bir növü.