aludəlik : is.
1. Bir şeyə aludə olmuş adamın halı; mübtəlalıq.
2. Böyük həvəs, şövq. Firidun ədəbi əsərləri atəşin bir aludəliklə (z.) təhlil edərdi. M.İbrahimov. Mədəd .. böyük bir səylə və aludəliklə məktubun axırıncı cümlələrini yazırdı. Ə.Əbülhəsən.