ambır : is. xüs. Dəmirçilərin, nalbəndlərin işlətdiyi iri kəlbətin.