anod : [yun.] fiz. Müsbət elektriklə yüklü elektrod. Anod şüaları.