ansız : sif. və zərf Birdən, gözlənilmədən, qəfildən. Ansız ölüm. Ansız hadisə.