aparılmaq : “Aparmaq”dan (
1.
2.
3. 8 və 12-ci mənalarda) məch. Sərnişinlərin hamısı yerlərinə aparıldı. Mübarizə aparılmaq. Təşviqat aparılmaq. – Raya özünün haraya və kimin evinə aparıldığını bilmirdi. M.S.Ordubadi. [Allahqulu:] Oğlumun haraya aparıldığını bilmirəm. Ə.Haqverdiyev.