aprobasiya : is. [lat.]
1. Bəyənmə, təsdiqetmə.
2. Keyfiyyəti təyin etmə. Aprobasiya metodikası.