aqrar : sif. [lat.]
1. Torpağa aid olan. Aqrar məsələ. Aqrar islahatı.
2. Kənd təsərrüfatının sənayedən yüksək olması ilə səciyyələnən. Aqrar ölkə.