aqrokimya : is. [yun. aqro və ər. kimya] Bitkilərin qidalanmasından, gübrələr tətbi- qindən və bitkilərin kimyəvi yollarla qorunma üsullarından bəhs edən elm.