araşdırma :
1.Araşdırmaq”dan f.is.
2. is. Tədqiqat. Elmi araşdırmalar. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair son araşdırmalar.