aralaşmaq : f.
1. Ayrılmaq, ayrı düşmək, aralı düşmək, uzaqlaşmaq, əlaqəni kəsmək.
2. Seyrəkləşmək.