ariya : [ital.] mus.
1. Opera, kantata və ya oratoriya əsərlərinin, orkestrin müşayiəti ilə bir müğənni tərəfindən ifa edilən parçası. Klassik ariya nümunələri.
2. Melodik cəhətdən xoş insan avazını andıran instrumental pyes.