arslan : bax aslan. _ Arslan ürəkli – cəsur, igid, heç şeydən qorxmayan.