artıqlıq : is.
1. Çoxluq, bolluq. [Nadir] iztirabının artıqlığından bozarıb qızarırdı. B.Talıblı.
2. Üstünlük, yüksəklik. Bunun artıqlığı nədədir?