arxaik : sif. dilç. Köhnəlmiş, qədim, köhnə. Arxaik sözlər.