arxeoloq : [yun.] Arxeologiya mütəxəssisi, arxeologiya ilə məşğul olan adam.