arxitektura : [yun.]
1. Bax memarlıq.
2. Hər hansı bir binanın üslubu, bədii xüsusiyyətləri. Azərbaycan arxitekturası.