asiyalı : is. Asiya əhli, Asiya qitəsində yaşayan adam. Avropanı viran qoyan da asiyalılar olmuş, Avropanı mədəniləşdirən də... – [Xəlifə Məmun] Orta Asiyalı məşhur şahmatçı Rəb-rəbi sarayına gətirdərək, teztez hüzurunda şahmat yarışları keçirərdi. Ə.Məmmədxanlı. Amerikaya beyin axır, .. işıq axır; Bu işığa .. asiyalı gendən baxır. B.Vahabzadə.