assa : dan. İti və coşqun rəqs ifa edilərkən söylənilən nida.