atmosfer : [yun.]
1. Yer kürəsini və bəzi başqa planetləri, habelə Günəş və ulduzları bürüyən qazaoxşar təbəqə. Günəşin şəffaf hissəsinə onun atmosferi, atmosferdən alt qata isə fotosfer deyilir. – [Şahsuvarov:] Mənə hər dəqiqə atmosferi öyrənmək lazımdır.. İ.Əfəndiyev.
2. Hava.
3. fiz. tex. Qazaoxşar maddələrin təzyiqini ölçmək üçün ölçü vahid