auksion : [lat.] Müzayidə ilə satış; bir mülkün, malın və ya başqa bir şeyin açıq satışa qoyulması (belə satışda mal, mülk və ya şey, ona ən yuxarı qiymət verən adama çatır); hərrac. Auksionun keçirilməsi vaxtı və yeri əvvəlcədən bildirilir. – [Aydın:] Auksionla canlı bir qız satılır, əli, ayağı, hətta ürəyi də var. C.Cabbarlı.