avans : is. [fr.] Əvvəlcədən ödəmə, beh. Avans almaq. Avans vermək.
1. Müəyyən xərclər üçün qabaqcadan verilən pul. Ezamiyyətə getmək üçün idarədən avans almaq. Avans almaq hüququ.