avtomatik : sif.
1. Öz-özünə işləyən, işi insanın köməyi olmadan görən. Avtomatik silah. Avtomatik idarəetmə.
2. məc. Qeyri-iradi, qeyri-şüuri. Avtomatik hərəkət.
3. Zərf mənasında. Avtomatik surətdə. Tramvayın qapıları avtomatik açılıb-örtülü