avtosistern : [yun. avto və lat. sistern] Mayeləri daşımaq üçün sisterni olan xüsusi qurğulu avtomobil. Neft məhsulları, süd, pivə, maye qaz, kimyəvi aktiv maddələr, sement və undaşıyan avtosistern var.