ayət : bax ayə
1. Yetmiş min ayətə dəlil olursan. Xətayi.